Åkersberga Lastbilcentral

Intippning snö!

Vi tar nu emot snömassor på Nibbletippen, Gillinge samt Nässelbacken.

 Välkomna!