Åkersberga Lastbilcentral

Grusprodukter

Mur- och putssand 0/2 mm

Mur- och putssand
0/2 mm

Ett material som kanske inte
behöver någon förklaring.
Används när man skall mura.
Art nr: 716

Sorterat Rörgravsgrus 0/8 mm

Sorterat Rörgravsgrus
0/8 mm




Art nr: 737

Ärtsingel 8/16 mm

Ärtsingel 8/16 mm



.
Art nr: 756

Finsingel 16/32 mm

Finsingel 16/32 mm

Används vid plattsättning
av natursten.


Art nr: 757

Natursten 27/70 mm

Natursten 27/70 mm





Art nr: 786

Natursten 70/100 mm

Natursten 70/100 mm





Art nr: 787