Åkersberga Lastbilcentral

Hakungekrossen

Vårt material är CE-märkt enligt EU-norm samt Radonkontrollerat och lämpar sig väl för användning vid husbyggnad.

Krossvägen 10
186 97 Brottby

Härifrån levereras vårt bergmaterial efter att det har krossats till olika fraktioner.

Här tillverkar vi också vår anläggnings- och trädgårdsjord.

Kundnytta är ett ledord i bolagets verksamhet.
Vi producerar och lagerhåller de materialsorter våra kunder vill ha, till konkurrenskraftiga priser.

Vårt material är CE-märkt enligt EU-norm samt Radonkontrollerat och lämpar sig väl för användning vid husbyggnad.